Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa:

http://brewiarz.pl/appendix/modlitwy/nspj.php3

 

Litania Loretańska do NMP:

http://www.brewiarz.pl/appendix/modlitwy/loretanska.php3

 

Litania do Ducha Świętego:

http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=263&doc=199

 

Litania do Wszystkich Świętych:

http://brewiarz.pl/appendix/modlitwy/swieci.php3

 

Litania do Świętego Józefa:

http://www.brewiarz.pl/appendix/modlitwy/jozef.php3

 

Litania do Świętego Bartłomieja:

http://www.parafialipowa.pl/?akcja=litania

 

Litania do Świętego Jana Nepomucena:

http://adonai.pl/modlitwy/?id=48

 

Litania do Świętego Jana Pawła II:

http://www.rp.pl/artykul/1101286.html

 

Litania do Błogosławionego księdza Jerzego  Popiełuszki: http://www.popieluszko.net.pl/xjerzy/litania.php