Święty Bartłomiej Apostoł - święty kościoła katolickiego, którego wspominamy 24 sierpnia. Był jednym z dwunastu apostołów Chrystusa. Zmarł około roku 70 śmiercią męczeńską. Z rozkazu króla Astiagesa pojmano Bartłomieja w mieście Albanopolis (obecne Emanstahat). Był męczony, rozpięty na krzyżu głową w dół, żywcem obdarty ze skóry, ukrzyżowany, a następnie ścięty. Jest patronem wielu rzemieślników: rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, sztukatorów. Relikwie świętego znajdują się w Bazylice św. Bartłomieja w Rzymie. Fotografia świętego umieszczona jest jako pierwsza po prawej stronie.

Święty Jan Nepomucen Męczennik- święty kościoła katolickiego, którego wspominamy 21 maja. Żył w XIV wieku. Pracował jako notariusz praskiej kurii biskupiej, wikariusz, proboszcz, wreszcie wikariusz generalny metropolity praskiego. W związku z zatargiem między królem Czech Wacławem IV a arcybiskupem, Jan Nepomucen popadł w niełaskę władcy i w 1393 został uwięziony. Jan zginął, ponieważ nie chciał ujawnić królowi Wacławowi IV tajemnicy spowiedzi jego małżonki - królowej Zofii. Został poddany torturom, a gdy to nie poskutkowało, zrzucono go z mostu Karola w Pradze do Wełtawy. W ikonografii święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie, rokiecie, birecie. W ręku palma męczeńska; niekiedy trzyma palec na ustach, symbol zachowanej tajemnicy. Święty jest niezwykle często przedstawiany na przydrożnych figurach, najczęściej w pobliżu mostów. Fotografia świętego umieszczona jest jako druga po prawej stronie.