Parafia Leszczyniec znajduje się w Diecezji Legnickiej, w Dekanacie Kamienna Góra Zachód. W skład naszej wspólnoty wchodzą trzy wsie: Leszczyniec, Szarocin i Ogorzelec. Na terenie parafii Leszczyniec znajdują się dwa kościoły(obydwa w Leszczyńcu), jeden pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła, natomiast drugi pod wezwaniem św. Jana Nepomucena Męczennika. Dwie świątynie tworzą jedną parafię. Za głównego patrona tejże parafii uważa się świętego Bartłomieja. Główne obrzędy, związane z odpustem parafialnym przypadają 24 sierpnia w dzień wspomnienia Apostoła. Nie możemy jednak zapomnieć o świętym, który stał się patronem naszej wspólnoty na początku bieżącego tysiąclecia. Skromniejsze obchody urządzamy w dzień wspomnienia męczeńskiej śmierci św. Jana Nepomucena, czyli 21 maja. Należy wspomnieć, iż męczennik praski stał się naszym patronem z inicjatywy ks.mgr Andzeja Wardawy, proboszcza parafii w latach 2001-2006. Na zdjęciu widnieją dwie nasze świątynie( na środku kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła, natomiast po prawej stronie kościół pw. św. Jana Nepomucena). Msze święte w niedziele i święta odbywają się w tej drugiej świątyni, a od wtorku do soboty w kościele parafialnym(małym). Od 2006 roku posługę proboszcza sprawuje ks. mgr Czesław Barczewski.