Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Mt.24.42